เที่ยวโคราช งานเทศกาลเที่ยวพิมาย

ประวัติความเป็นมา : พิมายเป็นชื่อชุมชนเล็กๆคร่ำคร่าอายุนับพันปี เป็นแหล่งเศรษฐกิจอันมั่งคั่ง และเป็นทางแคบผ่านของความศิวิไลซ์ขอมคร่ำคร่า มีอยู่ของกลางทางเหตุการณ์ในอดีต คือ ปราสาทหินพิมายที่โคร่งสง่างาม ในสมัยนี้พิมายเป็นอำเภอหนึ่งของนครราชสีมา มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำมูลหรือลำน้ำจักราช ซึ่งเมื่อถึงงานเทศกาลออกพรรษา ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำจะร่วมบำเพ็ญกุศลกฐินและจัดแข่งเรือเพื่อสร้างความกลมเกลียวจนกลายเป็นประเพณีสืบมา เนื่องจากนครราชสีมา เป็นเหมือนประตูเปิดสู่ภูมิภาคอีสาน และอินโดจีน อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีประสิทธิภาพทางการสัญจรสูง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ นครราชสีมา และกรมศิลปากร จึงกำหนดงานเทศกาลเที่ยวพิมายขึ้น ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน โดยเริ่มจัดครั้งแรกใน พ.ศ. 2531 และจัดต่อเนื่องมาทุกปี

กิจกรรม : ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพลงโคราช การประกวดแมวโคราช การแข่งขันตำส้มตำ ผัดหมี่พิมาย การแสดงของกลุ่มนาฎศิลป์และศิลปินเฉียงเหนือ (ชิงถ้วยพระราชทาน) ณ ลำน้ำจักราช ซึ่งไหลผ่านอำเภอพิมาย และกิจกรรมจักยานท่องเที่ยวเส้นทางแหล่งโบราณคดีวิทยาบ้านปราสาทพิมาย ส่วนในภาคกลางคือมีการแสดงขบวนแห่พุทธประทีปจากคุ้มวัดและสถานศึกษาต่าง ๆ ในอำเภอพิมาย และการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาดวิมายนาฎการ

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพิมาย หรือ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา

Advertisements
%d bloggers like this: