ข้อมูลท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

:: ภูเก็ตไข่มุกอันดามัน ::
สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

ภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่รู้จักมักคุ้นไปทั่วโลกมีความเด่นด้านความงดงามของทิวทัศน์ หาดทรายขาว น้ำทะเลสีฟ้าใสท้องทะเลสวยงามเหมาะแก่การดำน้ำ พร้อมพรั่งไปด้วยกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางอย่างครบถ้วนเมืองภูเก็ตจึงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ในน่านน้ำทะเลอันดามันไม่ว่าเป็นการดำน้ำดูปะการัง การล่องเรือชมธรรมชาติทางทะเล ตกปลาหรือพักผ่อนหย่อนใจชายหาด เที่ยวชมป่า เขา น้ำตกทั้งยังมีจุดชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ภูเก็ตยังเป็นเมืองที่สำคัญทางเหตุการณ์ในอดีตเป็นที่สร้างความกล้าหาญของสองวีรสตรีผู้นำชาวถลางปกปักรักษาบ้านเมืองจากคู่ต่อสู้ผู้รุกรานไว้ได้ เป็นที่ภูมิใจของชาวเมืองดังปรากฏเป็นอนุสาวรีย์ให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง ภูเก็ตยังมีวัดสำคัญๆ อยู่หลายวัดด้วยกันมีศาลซึ่งมีกิจกรรมสำคัญในเทศกาลกินเจ จนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

การที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวที่มีสภาพเป็นเกาะจึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแตกต่างกันไปอยู่รอบๆเกาะรอรับนักเดินทางให้ได้มาชม มาสัมผัสมาเก็บภาพแห่งความตรึงใจกลับไประลึกถึง ไปถ่ายทอดไปบอกเล่าแก่ผู้ที่ไม่เคยมาเยือนว่า ภูเก็ตสมดั่งเป็นไข่มุกแห่งอันดามันเป็นสวรรค์แห่งเมืองใต้สมจริงดังคำร่ำลือ…

Advertisements
%d bloggers like this: