งานประเพณีรับบัว

“ประเพณีรับบัว” เกิดขึ้นเพราะความมีน้ำใจที่ดีต่อกันของคนไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดงซึ่งทำนาอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ครั้นเมื่อถึงระยะเวลาวันออกพรรษาคนมอญจะกลับไปทำบุญที่อำเภอพระประแดง จึงได้พร้อมใจเก็บดอกบัวเพื่อให้คนมอญนำกลับไปถวายภิกษุที่วัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวอำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลีและถือเป็นเวลาอันดีที่ได้สักการะหลวงพ่อโตต่างพากันร้องรำทำเพลงบนเรือเพื่อสร้างความสำราญ ซึ่งชาวบางพลีก็จะจัดแจงต้อนรับเป็นอย่างดี จึงเป็นสาเหตุของประเพณีรับบัว ซึ่ง เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

ในปีนี้จะตรงกับวันที่ 26- 29 ตุลาคม 2555ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ มีการจัดลานวัฒนธรรมเลียนแบบวิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ และชาวจีน ชมการละเล่นของเด็กไทย การออกร้านจำหน่ายขนมพื้นเมือง การประกวดประขันหนุ่มสาวรับบัว ปิดท้ายด้วยความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่หลวงพ่อโต

Advertisements
%d bloggers like this: