ความหมายวันลอยกระทงไทย

วันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่สำคัญประเพณีหนึ่ง ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ โดยประเพณีวันลอยกระทงนั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอโทษพระแม่คงคา ด้วยประเพณีวันลอยกระทงนั้น จะจัดทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะ บริเวณที่ติดแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ และก็จะมีลักษณะเฉพาะในแต่ละภาคต่างกันไป

ในวันลอยกระทงนั้นหมู่ชนจะทำกระทง โดยกระทงนั้นจะทำจากสิ่งของต่างๆ แต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และใส่เหรียญ เส้นผมหรือเล็บลงไป แล้วนำไปลอยน้ำเพื่อเป็นการลอยเคราะห์ หรือขอขมาและบูชาพระแม่คงคา

เชื่อกันว่าประเพณีวันลอยกระทงนั้นเริ่มมีแต่ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเรียกว่าพิธีจองเปรียง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นผู้สร้างกระทงขึ้นหนแรก และได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบสองมาใส่เทียนประทีบ แต่สมัยนี้มีหลักฐานว่าประเพณีวันลอยกระทงไม่น่าจะเก่ากว่ากรุงรัตนโกสินตอนต้น ซึ่งดูจากหลักฐานภาพจิตกรรมการสร้างกระทงต่างๆ ในสมัยรัชการที่ 1

Advertisements
%d bloggers like this: